Priser

Grundprislista översättning, Linguacom 2019-01-01

Priset delas upp i startavgift och kostnad per ord enligt följande:

Startavgift: 290 kr

Kostnad per ord: 0,9 kr - 6,5 kr, allt beroende på språk, omfattning, inriktning och svårighetsgrad.

När du kontaktar oss för en offert lovar vi att svara inom tre timmar.
Kontaktar du oss efter kontorstid garanterar vi ett svar före klockan 09.00 kommande vardag.

På Linguacom utgår vi från Föreningen Auktoriserade Translatorers rekommendationer och har mycket konkurrenskraftiga priser.