Priser - Tolkning

Grundprislista tolk, Linguacom 2016-01-01

OBS! Gäller ej avtalskunder

Konferenstolk/Affärstolk
Pris på förfrågan.

Platstolkar, vardagar kl 07-18


Utbildad tolk 350:-/tim
Auktoriserad tolk (Kammarkollegiet) 490:-/tim
Specialkompetens sjukvårdstolk 606:-/tim
Specialkompetens rättstolk 716:-/tim
Minsta bokningsbara tid är 60 minuter.

Telefontolk, vardagar 07-18


Utbildad tolk 330:-/tim
Auktoriserad tolk (Kammarkollegiet) 450:-/tim
Specialkompetens sjukvårdstolk 580:-/tim
Specialkompetens rättstolk 620:-/tim
Minsta bokningsbara tid är 60 minuter.Tillkommande vid platstolk

Milersättning (egen bil), 4.20:-/km

Restidsersättning 275:-/tim*

Före kl 07 och efter kl 18 vardagar, lördagar, söndagar samt helgdagar tillkommer OB enligt

Kammarkollegiets DoV-taxa tabell 2.

Förmedlingsavgift 290:-/uppdrag

Bokning samma dag eller efter kontorstid tillkommer 100:-/uppdrag

Samtliga priser är exklusive moms

Avbokn. senare än 48 tim debiteras med fullt pris plus ev. reskostnader

*Om inte annat avtalats

Linguacoms priser är enligt samarbetsavtal (Vision/Rikstolk)