Översättningsbyrå i Stockholm - Linguacom - Auktoriserad tolk

Fördelarna med mänsklig översättning

Maskinöversättare har blivit dominerande i dagens samhälle på grund av den ökade tekniken samt behovet av att främja artificiell intelligens i stället för den mänskliga. Under årens lopp har maskinöversättare blivit välbekanta med ordanvändning, men det räcker sällan hela vägen för en professionell och korrekt översättning. I denna artikel tar vi upp fem fördelar med att använda mänsklig översättning i stället för maskinell:

1. Korrekt betydelse

Det är inte möjligt att få ett korrekt resultat från en maskinöversättare. Anledningen till det är att maskiner inte förstår kulturen. Maskinen kan inte förstå och identifiera slang, namn eller homonymer (när ord stavas likadant men har olika betydelse) jämfört med mänskliga översättare som vet vilket ord som är rätt att använda i ett visst sammanhang.

2. Kvalitet

Maskinen har inte vad som krävs för att garantera en skicklig skrivstil. Varje dokument har sin stil och sin ton i skrivandet. Ett dokument kan skrivas poetiskt, roligt eller övertygande i kvalitetssyfte. Och när det gäller översättning av dessa dokument är kvalitet avgörande. Vissa typer av text, som argumenterande uppsatser, poesi eller formella texter som avtal och juridiska dokument, utgör en stor utmaning för maskinöversättare. De saknar förmågan att förstå och fånga stämningen i ett givet ord på samma sätt som människor gör.

3. Prissättning

Det är ett faktum att priset är en av de viktigaste faktorerna för valet av den tjänst du önskar. Att beställa en mänsklig översättare är faktiskt mer prisvärt än att använda maskinöversättare. Hur kan detta vara sant? Att du betalar MINDRE för en mänsklig översättare än en maskinell? Ja, det är helt korrekt. Om du använder maskinöversättare behöver du även korrekturläsare och copyeditor medan du bara behöver anlita en person för att felfritt översätta ditt dokument.

4. Mänsklig input

Det råder ingen tvekan om att maskinöversättare är mycket effektiva, men de behöver hjälp av copyeditors och korrekturläsare för att kontrollera felen och se till att den är fri från alla typer av stavnings- och grammatiska fel. Mänskliga översättare ser till att jobbet blir perfekt genom att göra det lilla extra. Denna mänskliga insats gör det lättare för läsarna att förstå innehållet på ett enkelt språk.

5. Människor förstår andra människor

I slutändan ger professionella översättningstjänster dig möjlighet att kommunicera med en mångsidig internationell publik. Men om du glömmer vem du försöker nå, förlorar du den kontakt som driver din verksamhet. Mänsklig översättning säkerställer att du behåller hjärtat och själen i ditt budskap.

Det är fullt möjligt att datorer en dag kommer att utveckla en människoliknande behärskning av naturliga språk. Men den dagen ligger längre bort än vad många tror. Språköversättningstjänsterna är delvis konst och delvis vetenskap men kommer under överskådlig tid att förbli en domän för mänskliga översättare.