Översättningsbyrå i Stockholm - Linguacom - Auktoriserad tolk

Muktar

Vinnaren av Årets översättare 2022 är Muktar! Anledningen till detta är för att han är behjälplig och alltid återkopplar snabbt på våra mejl. Han anpassar sig och levererar alltid sina översättningar med ett väl utfört arbete.  Vi ställde honom några frågor för att lära känna honom lite bättre. Välkommen att läsa mer om Muktar nedan.

Berätta lite om dig själv!
Jag har varit verksam som översättare i nästan över fyrtio år och min kompetens bygger på den långa erfarenhet jag har om de språk som jag översätter till och från. Jag anser mig vara en språkmänniska och jag trivs i min yrkesutövning. Dessutom betraktar jag mig som en professionell översättare.

Vilka egenskaper gör dig till en bra översättare?

Jag anser eller betraktar mig bland annat som en person som är lätt att kommunicera med, tillgänglig, ärlig, pålitlig och seriös. Jag brukar alltid eftersträva – trots de språkliga svårigheterna som föreligger i utföranden – att leverera professionellt gjorda översättningar och att kunderna /uppdragsgivarna blir nöjda med de material jag levererar till dem, vilket jag tror att jag har lyckats med under de åren som jag har varit verksam inom översättningsbranschen.

Varför blev du översättare?
Jag blev översättare av en slump. Jag hamnade i den aktuella yrkesbanan i början av 70-talet då jag som lokal anställd på Somalias ambassad i Stockholm fick en förfråga av en myndighet, som behövde hjälp med transkription av inspelningen på ett kassettband. Eftersom vid tiden, mig veterligen var brist på såväl somaliska tolkar och översättare blev jag så småningom kontaktat av ett flertal uppdragsgivare som erbjöd mig olika uppdrag. De första tjugo åren frilansade jag som tolk och i slutet på 70-talet blev jag kontaktad av dåvarande Invandrarverkets språksektion. Perioden därefter började jag att arbeta som översättare vid sidan om tolkningsverksamheten och den verksamhet som jag hade inom IT- branschen. Sedan dess jag hunnit att utföra en hel del språk relaterade uppdrag av vilt skiftande slag. Jag har bland annat hjälpt många uppdragsgivare med framtagning av test material för tolkar, har samarbetat med TÖI, bistått Kammarkollegiet att auktorisera de allra första tolkarna i Sverige med mera.

Vad är det roligaste med ditt yrke?
Det som är roligast med mitt yrke är friheten att kunna bestämma över den egna arbetstiden och möjligheten att jobba på distans som förr i tiden inte var given.

Vad är det svåraste med ditt yrke?
Avsaknaden av arbetskamrater och att man ofta få sitta ensam och jobbar helger och på obekväma arbetstider för att hålla de leveranstider som man hade lovat uppdragsgivarna. En annan mindre rolig faktor är språkskillnaderna mellan svenskan och mitt modersmål som är väldig stora. Det somaliska skriftspråket introducerades i början av 1972-talet, vilket gör att tillförlitliga ordböcker, ord- och terminologilistor med mera nästan är obefintliga åtminstone vid den tiden.