Översättningsbyrå i Stockholm - Linguacom - Auktoriserad tolk

Upphandlingar

Det sker så många allvarliga fel i känsliga tolksituationer att jag tycker det är uppenbart att rätts- och patientsäkerheten är hotad, säger Michael Larsson, vd på tolk- och översättningsföretaget Linguacom.

Rätts- och patientsäkerheten hotad om vi inte förbättrar upphandlingarna

– Det sker så många allvarliga fel i känsliga tolksituationer att jag tycker det är uppenbart att rätts- och patientsäkerheten är hotad, säger Michael Larsson, vd på tolk- och översättningsföretaget Linguacom.
– Även om kostnadsjakten är förståelig, kan vi inte låta den gå ut så mycket över kvaliteten att det orsakar lidande för människor som redan är väldigt utsatta, menar Michael. 

I samband med de stora flyktingvågorna för fem-sex år sedan ökade behovet av tolkar dramatiskt i Sverige. Det dåvarande antalet tolkar räckte helt enkelt inte till och det var därför inte så konstigt att man rekryterade människor som hade språkkunskaperna men inte tolkkunskaperna.
– Tolkning är ett hantverk som handlar om så oändligt mycket mer än att bara behärska ett språk, säger Michael Larsson. Och det vanligaste problemet är nog att ta in tolkar utan specialkunnande i en situation som kräver specialkunnande.
– Det finns många exempel inom både rättsväsende och vårdverksamhet där tolkar utan specialistkunskaper har ställt till det rejält, vilket skapat både onödigt lidande för de inblandade och naturligtvis även större kostnader än vad som hade varit rimligt.

Rättegång fick tas om

För bara ett par år sedan skrevs det en del om en rättegång som man var tvungen att göra om helt och hållet för att tolken hade gjort så många fel att det inte ansågs som rättsäkert. Inom vården finns det ett välkänt fall där en enkel lungåkomma för en patient av tolken översattes till lungcancer.
– Båda dessa är exempel på situationer där man inte prioriterat en tolk som har specialkunskaper, vilket i slutänden leder till ännu högre kostnader än om man hade valt en specialiserad tolk med ett något högre pris redan från början.

Kostnadsjakt

Michael Larsson menar att jakten på så låga kostnader som möjligt för myndigheterna är en bov i dramat. Men det handlar lika mycket om att upphandlare och beställare har bristfälliga kunskaper om vad som krävs av en tolk. Ingen vet exakt hur många aktiva tolkar det finns i Sverige, men en kvalificerad bedömning är nånstans mellan sex och sjutusen. Av dessa är c:a 1 000 tolkar auktoriserade.
– Det är extremt viktigt att vi i branschen verkar aktivt för att höja utbildningsnivån på aktiva tolkar. Det är bland annat därför vi har startat egna utbildningar, säger Michael Larsson.
– Samtidigt måste ju upphandlande myndigheter se värdet av detta och i sin upphandlingar värdera anbud från företag med auktoriserade och utbildade tolkar högre. Det har under en längre tid bara varit fokus på pris och det har lett till en rad mer eller mindre skandalösa resultat.

Svårt för upphandlare

Under 2019 genomförde Kammarkollegiet en upphandling som vanns av ett norskägt företag som genom att sätta extremt låga förmedlingsavgifter ville slå sig in på den svenska marknaden. Efter något år var det uppenbart att företaget inte kunde leverera och det hela slutade med att företaget tvingades dra sig ur. Men innan det skedde hade alltför många myndigheter och enskilda människor utsatts för oacceptabla situationer.
– Vi vet hur svårt det är för upphandlingsavdelningar, säger Michael Larsson. De har av naturliga skäl inte specialkunskaper inom de områden dom upphandlar. De är ju experter på själva upphandlingen, inte hantverket eller bnanschen, säger Michael..
– Därför är det extremt viktigt att de lyssnar på oss i branschen. Vi kan och vi vill bidra med kunskap och erfarenhet för att det både för samhället och vår bransch ska bli så bra som möjligt.