Översättningsbyrå i Stockholm - Linguacom - Auktoriserad tolk

Döv teckenspråkstolk 

Tolken är själv hörselskadad och därmed behövs även en hörande teckenspråkstolk. Detta används exempelvis när en hörselskadad person inte behärskar svenskt teckenspråk.

Bokning av Döv teckenspråkstolk

Formuläret används för bokning av Döv teckenspråkstolk