Översättningsbyrå i Stockholm - Linguacom - Auktoriserad tolk

Skrivtolkning/Vuxendövtolkning

Skrivtolkning innebär att tolken med hjälp av en dator/skrivplatta skriver ner det som sägs i samtalet. Skrivtolkning underlättar framför allt för personer som helt eller delvis förlorat hörseln i vuxen ålder.

Bokning av Skrivtolkning/Vuxendövtolkning

Formuläret används för bokning av Skrivtolkning/Vuxendövtolkning