Översättningsbyrå i Stockholm - Linguacom - Auktoriserad tolk

TSS-tolkning

Tecken som stöd = (TSS) är ett komplement till talad svenska med tecken från teckenspråket. Tolken återger det som sägs med tydliga munrörelser, utan röst, tillsammans med tecken.  

Bokning av TSS-tolkning

Formuläret används för bokning av TSS-tolkning