Översättningsbyrå i Stockholm - Linguacom - Auktoriserad tolk

Our interpreters

Hur ser dina önskemål ut när du väljer tolk? På Linguacom är vi lyhörda. Vi hjälper dig att hitta rätt tolk för rätt uppdrag. Läs mer!

Our interpretation services

Express Interpreter

Do you need interpreting services at short notice? The new Express Interpreter service guarantees a telephone interpreter with the right skills within an hour.

Over-the-Phone Interpreting

Telephone interpretation is a smooth, secure and green choice. The telephone interpreters at Linguacom have a duty of confidentiality and work in accordance with the Swedish Chamber of Commerce's interpreting rules.

Sign language interpreters

Do you need a sign language interpreter, deafblind interpreter or speech to text interpreter? Linguacom translation agency has a wide network and professional partners who find the right interpreter for the right situation

On-site interpreter

If you need an interpreter in court, for a whole day or between two parties in a meeting. An on-site interpreter facilitates communication on location.

Conference interpreter

You are planning a conference and need interpreters. We arrange conference interpreters for your meeting. At Linguacom, we work according to the key words dialogue, cooperation and quality.

Video interpreter

The service is perfect for remote conferences – even the more complicated ones. Interpreters identify themselves using Mobile BankID to guarantee secure calls.

We have authorized interpreters

När du söker efter en tolk hos Linguacom, kan du vara säker på att vi lyssnar noga. Det kan visa sig att du har helt andra önskemål än de vi normalt sett prioriterar. Men våga fråga! Vi ser till att ordna den tolk du önskar. I vårt team har vi både tolkar med grundläggande tolkutbildning och auktoriserade tolkar. Att en tolk är auktoriserad innebär att de har slutfört ett kvalificerat yrkesprov som bekräftar deras kompetens och professionalitet som tolk. 

These are our normal priorities

  1. Authorised interpreter specialising in fields such as legal interpreting and healthcare interpreting.
  2. Authorised interpreter.
  3. Interpreter with basic interpretation training.

All interpreters at Linguacom have completed Tolkservicerådet’s knowledge and aptitude test..

Do you want to book an interpreter? Do this

  • Kundtjänst hjälper dig att hitta rätt tolk för rätt uppdrag. Ring 010 178 36 15 eller skicka e-mail
Vi erbjuder auktoriserad tolk, telefontolk och konferenstolk på vår översättningsbyrå