Översättningsbyrå i Stockholm - Linguacom - Auktoriserad tolk

Expresstolk

Linguacom ExpressTolk

Behöver du tolktjänster med kort varsel? Den nya tjänsten ExpressTolk garanterar en telefontolk med rätt kompetens inom en timme.

Tjänsten ExpressTolk är till för situationer när det är riktigt bråttom. Tjänsten garanterar att du får en telefontolk inom 60 minuter, eller snabbare än så. Tolken har rätt kompetens och tolkningen utförs enligt god tolksed, Kammarkollegiets råd till auktoriserade tolkar.

Fyll i formuläret nedan för expressbokning av tolk

Boka telefontolk online - Översättningsbyrå Stockholm Linguacom

Expresstolk

Formuläret används för expressbokning av tolk.