Översättningsbyrå i Stockholm - Linguacom - Auktoriserad tolk

Certifieringar och Ledningssystem

Vi på Linguacom har trettio års samlad erfarenhet – och vi vet att just kvalitet, hållbarhet
och säkerhet är viktigt för att du som kund ska känna dig trygg och nöjd.

Ledningssystem

För oss är ledningssystemet viktigt för att utveckla och säkra kvaliteten i alla delar av verksamheten med hjälp av de processer och rutiner som ingår. Alla delar i systemet är viktiga för varandra och tillsammans skapar det en helhet vilket gör att vi ständigt är medvetna och tvungna att förhålla oss till dessa viktiga frågor i det arbete vi utför. Dessa integreras i alla våra processflöden i både det strategiska såväl som det operativa. För att fortsätta utvecklas arbetar vi systematiskt med att planera, genomföra & följa upp för att sedan kunna förbättra.

För oss är det viktigt att detta aktivt underhålls för alla i verksamheten för att säkerställa att det integreras effektivt och att vi följer lagar och föreskrifter. Vi vill göra vårt bästa för att du som kund, leverantör och samarbetspartner ska känna dig trygg genom att tillgängliggöra så mycket information som möjligt.