Översättningsbyrå i Stockholm - Linguacom - Auktoriserad tolk

Konferenstolk

Behöver du en konferenstolk? Våra konferens- och affärstolkningar är skräddarsydda efter just dina behov.

Konferenstolk

Du planerar en konferens och behöver konferenstolk. På Linguacom arbetar vi efter ledorden dialog, samarbete och kvalitet. Det betyder helt konkret att konferens- och affärstolkningarna är anpassade efter dina behov. Vill du ha en skräddarsydd lösning? Läs mer och kontakta Linguacoms kundtjänst.

Konferenstolkningar är spännande. De kräver specifik kompetens hos tolkarna – och i många fall även särskild teknisk utrustning. Därför samarbetar vi i första hand med International Association of Conference Interpreters (AIIC). Linguacom har även ett stort nätverk av kvalificerade konferenstolkar. Det viktiga är att hitta rätt konferenstolk till rätt kund och tillfälle.

Fyra tips för en lyckad konferenstolkning

  • Förbered konferenstolkningen. Ge medarbetarna på Linguacom och vår konferenstolk så mycket information som möjligt, det höjer kvaliteten på tolkningen ytterligare några snäpp.
  • Sker tolkningen simultant bör du boka två till tre tolkar som löser av varandra.
  • Pågår tolkningen längre än tre timmar, och om den är komplex eller innehåller flera passiva språk, behöver du boka fler än tre tolkar.
  • För konsekutiva affärstolkningar räcker det oftast med en konferenstolk.
 

Linguacom fakturerar vanligtvis konferenstolkningar per dag. Om uppdraget är kort kan vi reducera dagsarvodet.

Boka konferenstolk här

Redan kund? Boka konferenstolk på telefon 010 178 36 15 eller via e-post.

Är det första gången du anlitar Linguacom? Gör så här:

  • Privatperson, ring oss på 010 178 36 15 och registrera dig som kund.
  • Företag, registrera dina uppgifter här.
konferenstolk och telefontolk - auktoriserad tolk