Ledning

Linguacoms ledning består av VD samt ansvariga för verksamhetens olika områden. 

Ledning

Vill du komma i kontakt med medarbetarna på Linguacom? Du är alltid välkommen att höra av dig.

VD arbetar tillsammans med medlemmarna i Linguacoms ledningsgrupp. Ledningen diskuterar frågor av gemensamt intresse för flera avdelningar, strategiska frågor, affärsplaner, finansiella prognoser och rapporter.

Ledningsgruppen sammanträder vanligtvis varannan vecka eller när VD sammankallar till möte
 

Michael Larsson - Översättningsbyrå

Michael Larsson

VD

Ekonomichef översättningsbyrå

Interim

Ekonomichef

Pathrik Daun - Översättningsbyrå

Pathrik Daun

Kundservicechef

Josefine Lindroth - Översättningsbyrå

Josefine Lindroth

Samordnare upphandling

Johan Muller - Översättningsbyrå

Johan Müller

Kontorschef

Ekonomichef översättningsbyrå

Elin Keijser

Översättningschef

Ekonomichef översättningsbyrå

Erika Keijser

Marknadsansvarig