Översättningsbyrå i Stockholm - Linguacom - Auktoriserad tolk

Linguacom är kvalité

Kvalitet, service och uppföljning. På Linguacom tolk- & översättningsbyrå har vi trettio års samlad erfarenhet – och vi vet att just kvalitet, service och uppföljning är viktigt för att du som kund ska känna dig trygg och nöjd.

Linguacom och kvalitet går hand i hand

På Linguacom arbetar vi efter ledorden dialog, samarbete och kvalitet. Det betyder att du som kund alltid är välkommen att höra av dig med dina synpunkter. All respons vi får använder vi för att förbättra servicen för dig och arbetsmiljön för språkkonsulterna på Linguacom.

Så här jobbar vi på Linguacom

  • Vi anlitar externa revisorer från oberoende organ som granskar verksamheten och säkerställer kvaliteten.
  • Vi mäter kundnöjdhet via kontinuerliga NKI-undersökningar.
  • Vi tar emot synpunkter från kunder, samarbetspartner och medarbetare – en viktig del i den löpande kvalitetsutvecklingen av Linguacoms tjänster.
  • Vi jobbar efter kartlagda processer, tydliga riktlinjer och följer de rutiner som förordas av Tolkservicerådet (TSR).
  • Vi följer vi TSR:s god tolkservicesed i det dagliga arbetet.

Har du synpunkter du vill dela med dig av?

Kontakta oss, – vi återkopplar inom 24 timmar.

Bli auktoriserad tolk - konferenstolk