ID för tolk

Linguacom är kvalitet

Som tolk- och översättningsföretag med över 30 års samlad erfarenhet kan Linguacom garantera optimal kvalitet, service och kvalitetsuppföljning.

För att säkerställa kvaliteten granskas vår verksamhet löpande av externa revisorer som naturligtvis är ett oberoende organ. På Linguacom arbetar vi kontinuerligt med NKI-undersökningar, där kundnöjdhet mäts. Synpunkter från kunder, samarbetspartners och medarbetare är en viktig del i den löpande kvalitetsutvecklingen av företagets tjänster.

Linguacom är certifierat enligt FR2000 Verksamhetsledning – en certifiering som innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.
Läs mer om FR2000

Linguacom har kartlagda processer och tydliga riktlinjer att arbeta efter och följer de rutiner som förordas av Tolkservicerådet (TSR).
Läs mer om Tolkservicerådet

Utöver detta följer vi TSR:s God tolkservicesed i det dagliga arbetet.
Läs mer om god tolkservicesed här

På Linguacom arbetar vi efter ledorden dialog, samarbete och kvalitet.
Det betyder att våra kunder alltid är välkomna att höra av sig med sina åsikter, som sedan används för att förbättra servicen till våra kunder och arbetsmiljön för våra språkkonsulter.

Har du några åsikter du vill dela med dig av?
Kontakta vår kundservice så återkopplar vi till dig inom 24 timmar.