ID för tolk

Linguacom ExpressTolk

Ibland uppstår behov av tolktjänster med kort varsel. Linguacoms nya tjänst ExpressTolk är till för dig som behöver en snabb telefontolkning.

Vi garanterar dig en telefontolk med rätt kompetens inom 30 minuter, ofta till och med snabbare. Tolkningen utförs enligt God tolksed - Kammarkollegiets råd till auktoriserade tolkar.

Du bokar din tolk direkt via vår kundtjänst på 08-410 96 300, vi förmedlar sedan direkt telefonnumret till tolken. Förmedlingsavgiften för ExpressTolk är 290kr exklusive moms. Debitering för tolkningen sker enligt ert gällande avtal.

Om du vill bli ny kund hos Linguacom kontakta oss på 08-410 96 300 eller skicka oss ett mail på kundservice@linguacom.se