ID för tolk

Medarbetare

Vill du komma i kontakt med medarbetarna på Linguacom? Du är alltid välkommen att höra av dig.

Ledning

Michael Larsson, VD

Pathrik Daun, kundservicechef

Marknad

Madeleine Svärd, marknadsansvarig

Kundservice tolkning

Andrea Kollberg, tolkförmedlare

Johan Müller, tolkförmedlare / rekryteringsansvarig

Lars Nygren, tolkförmedlare

Nathalie Tembasiz, tolkförmedlare

Josefine Norell, tolkförmedlare

Kundservice översättning

Josefine Lindroth, översättningsförmedlare

Ekonomi

Amanda Ercan, ekonomiadministratör

Sofia Astvik, ekonomiassistent