Behöver du boka en teckentolk?

Publicerat: 2019-08-18

Vi kan genom vårt breda nätverk och professionella samarbetspartners erbjuda teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och skrivtolkar.

Samtliga tolkar har godkänd tolkutbildning, flertalet är auktoriserade av Kammarkollegiet. Samtliga tolkar följer riktlinjer för yrkesetik och Kammarkollegiets God tolksed.

Kontakta oss via mail eller telefon 08-410 96 300 för rådgivning vid val av tolk.