Hallo! Läs intervjun med Linguacoms översättare Sylvie

Publicerat: 2019-09-13

Vi på Linguacom kommer återkommande att publicera intervjuer med våra tolkar och översättare för att fånga personen bakom och få höra vad som är spännande och inspirerande med yrket.

  1. Hur länge har du arbetat som översättare?

Sedan 1987.

  1. Vad fick dig att börja arbeta som översättare?

Ett stort språkintresse och att jag ville hålla båda språken vid liv. Jag tog Kammarkollegiets auktorisationsprov 1987 och klarade det vid första försöket. Auktorisationen har varit en viktig ”dörröppnare”.

  1. Vilket/vilka språk översätter du?

Jag översätter främst mellan svenska och tyska.

  1. Vad är det bästa med ditt arbete?

Friheten att bestämma själv, att kunna jobba var som helst och när som helst, och möjligheten att jobba med texter inom många olika områden.