Läs intervjun med Linguacoms översättare Sven-Olof

Publicerat: 2019-09-29

Vi på Linguacom kommer återkommande att publicera intervjuer med våra tolkar och översättare för att fånga personen bakom och få höra vad som är spännande och inspirerande med yrket.

1. Hur länge har du arbetat som översättare?

Jag har arbetat som översättare sedan 2005.

Jag blev auktoriserad translator 2010.

2. Vad fick dig att börja arbeta som översättare?

Jag hade hört talas om att man kan jobba som översättare av arabiska. Eftersom jag hade läst mycket arabiska på universitet tänkte jag att det kunde passa mig.

3. Vilket/vilka språk översätter du?

Endast från arabiska till svenska.

4. Vad är det bästa med ditt arbete?

Det är intressant, man får översätta olika typer av texter och sätta sig in i olika ämnen, vilket gör att man får bredare allmänbildning.

Det är också ett fritt arbete; man kan arbeta närsomhelst på dygnet och är inte bunden till någon viss arbetsplats. Man slipper resor från och till jobbet.