Linguacom har idag mottagit Nackas Miljödiplom

Publicerat: 2015-04-17

Linguacom har idag mottagit Nackas Miljödiplom för införande av miljöledningssystem.

-Vi på Linguacom strävar alltid efter ständig utveckling, och en del är såklart att minska miljöpåverkan både intern och såklart att våra tolkkonsulter tänker ”miljösmart”.

Vi kommer inte att stoppa här, utan fortsättar vårt projekt ”tänk miljösmart 2020”. Vi kommer att hålla utbildningar för våra externa konsulter och arbeta aktivt att våra slutkunder också involveras i projektet.

Vi tycker att det är motiverande och är stolta över att Nacka Kommun uppmärksammat projektet och skall se till att behålla diplomeringen även framgent.