Linguacom har idag tecknat avtal med Hylte Kommun

Publicerat: 2015-02-20

Vi kommer att vara ensam leverantör och ser fram emot att leverera tolkar samt översättningar till Hylte Kommun. Avtalet skrevs under från båda parter 2015-02-12 och avtalet gäller från 2015-02-01 och två år framåt.

Avtalet kan förlängas ytterligare två år vid begäran.