Översättningsbyrå i Stockholm - Linguacom - Auktoriserad tolk

Kommentarer om våra tolkutbildningar

Du vet väl om att vi har en tolkutbildning och även fördjupningskurser för tolkning inom polisen, kriminalvården, socialtjänsten domstolsväsendet och HBTQ? Dessutom har vi en översättarutbildning.

Inled det nya året med att gå en av våra kurser! Du hittar dem på www.linguacomacademy.se

På bilden här intill ser du kommentarer från några av våra kursdeltagare!

 

2022-01-07
Kommentarer om våra tolkutbildningar