ID för tolk

Översättning

Översättningsbyrå - kvalitetssäkrade översättningar

I vårt globala nätverk finns över 2 000 översättare och vi översätter allt från sjukvårdsjournaler, rådgivningsmallar, enkäter, kallelser, juridiska dokument, diverse certifikat och bevis samt marknadsmaterial och kampanjer på över 284 olika språk och dialekter. Vi kan ta emot nästan alla elektroniska format och vi översätter även ljud- och videofiler samt transkriberar texter.

Våra översättare och translatorer arbetar i enlighet med Kammarkollegiets God Translatorssed och translatorsföreskrifter. Vi hanterar allt material enligt fastslagna rutiner för säkerhet och sekretess.

Vi värnar om den personliga kontakten och arbetar alltid efter att kunna tillgodose uppdragsgivarens önskemål och krav. Om du har frågor kring översättningar och/eller vill göra en beställning så når du våra översättningsförmedlare via mail oversattning@linguacom.se eller telefon 08-410 96 300.

Linguacom erbjuder följande översättningstjänster

Fack översättningar:
Översättningar gjorda av en professionell och utbildad översättare.

Bestyrkta översättningar:
Översättning är utförd av en auktoriserad translator som stämplar den översatta texten och intygar att den stämmer överens med originaltexten.

Språkgranskning

Transkribering

Korrekturläsning