ID för tolk

Medarbetare

Vill du komma i kontakt med medarbetarna på Linguacom? Du är alltid välkommen att höra av dig.

Ledning

Michael Larsson, VD

Pathrik Daun, gruppledare kundservice

Kundservice tolkning

Andrea Kollberg, tolkförmedlare

Johan Müller, tolkförmedlare / rekryteringsansvarig (tolkar)

Lars Nygren, tolkförmedlare

Nathalie Tembasiz, tolkförmedlare

Kundservice översättning

Josefine Lindroth, översättningsförmedlare

Ellen Carlsson, översättningsförmedlare

Ekonomi

Ludvig Rudén, ekonomiassistent/systemadministratör

Sofia Astvik, ekonomiassistent