ID för tolk

Medarbetare

Vill du komma i kontakt med medarbetarna på Linguacom? Du är alltid välkommen att höra av dig.

Ledning

Michael Larsson, COO

Pathrik Daun, gruppledare kundservice

Kundservice tolkning

Andrea Kollberg, tolkförmedlare

Johan Müller, tolkförmedlare

Lars Nygren, tolkförmedlare

Nathalie Tembasiz, tolkförmedlare

Kundservice översättning

Josefine Lindroth, översättningsförmedlare

Ellen Carlsson, översättningsförmedlare

Ekonomi

Ludvig Rudén, ekonomiassistent/systemadministratör

Sofia Astvik, ekonomiassistent