ID för tolk

Översättning till punktskrift

Punktskrift är upphöjda kännbara punkter som bildar tecken som läses med fingertopparna. En bokstav formas som en eller flera upphöjda punkter inom ett begränsat utrymme. Genom att kombinera dessa på alla möjliga sätt kan 63 olika tecken bildas.

Linguacom kan som översättningsbyrå och genom sitt breda nätverk av samarbetspartners erbjuda översättning till punktskrift. Översättningen görs alltid av erfaren och utbildad personal, med fokus på kvalité och leveranssäkerhet.

Vi översätter alla typer av dokument t.ex. myndighetshandlingar, avtal.

Vill du veta mer om våra översättningar till punktskrift?

Om du har frågor kring översättningar och/eller vill göra en beställning så når du våra översättningsförmedlare via mail på oversattning@linguacom.se eller på telefon 08-410 96 300.

Läs mer om vilka andra tjänster vi som översättningsbyrå erbjuder!