ID för tolk

Konferenstolk

Du planerar en konferens och behöver tolkar. På Linguacom arbetar vi efter ledorden dialog, samarbete och kvalitet. Det betyder helt konkret att konferens- och affärstolkningarna är anpassade efter dina behov. Vill du ha en skräddarsydd lösning? Läs mer och kontakta Linguacoms kundtjänst.

Konferenstolkningar är spännande. De kräver specifik kompetens hos tolkarna – och i många fall även särskild teknisk utrustning. Därför samarbetar vi i första hand med International Association of Conference Interpreters (AIIC). Linguacom har även ett stort nätverk av kvalificerade konferenstolkar. Det viktiga är att hitta rätt tolk till rätt kund och tillfälle.
 

Fyra tips för en lyckad konferenstolkning

  • Förbered konferenstolkningen. Ge medarbetarna på Linguacom och tolken så mycket information om din konferens som möjligt, Det höjer kvaliteten på tolkningen ytterligare några snäpp.

  • Sker tolkningen simultant bör du boka två till tre tolkar som löser av varandra.

  • Pågår tolkningen längre än tre timmar, och om den är komplex eller innehåller flera passiva språk, behöver du boka fler än tre tolkar.

  • För konsekutiva affärstolkningar räcker det oftast med en tolk.

Linguacom fakturerar vanligtvis konferenstolkningar per dag. Om uppdraget är kort kan vi reducera dagsarvodet.

Boka konferenstolkning här

  • Redan kund? Boka via kundtjänst på telefon 08-410 963 00 eller via e-post

Är det första gången du anlitar Linguacom? Gör så här:

  • Privatperson, ring kundtjänst på 08-410 963 00 och registrera dig som kund.
  • Företag, registrera dina uppgifter här.