ID för tolk

Ledning

Vill du komma i kontakt med medarbetarna på Linguacom? Du är alltid välkommen att höra av dig.

VD arbetar tillsammans med medlemmarna i Linguacoms ledningsgrupp. Ledningen diskuterar frågor av gemensamt intresse för flera avdelningar, strategiska frågor, affärsplaner, finansiella prognoser och rapporter.

Ledningsgruppen sammanträder vanligtvis varannan vecka eller när VD sammankallar till möte
 

Ledning