ID för tolk

Linguacom ExpressTolk

Behöver du tolktjänster med kort varsel? Den nya tjänsten ExpressTolk garanterar en telefontolk med rätt kompetens inom en timme.

Tjänsten ExpressTolk är till för situationer när det är riktigt bråttom. Tjänsten garanterar att du får en telefontolk inom 60 minuter, eller snabbare än så. Tolken har rätt kompetens och tolkningen utförs enligt god tolksed, Kammarkollegiets råd till auktoriserade tolkar.

Så här går det till om du redan är registrerad som kund:

  • Boka en tolk direkt via kundtjänst: 08-410 963 00 
  • Vi förmedlar ditt telefonnummer till utvald tolk.
  • Förmedlingsavgiften är 349 kronor exklusive moms.
  • Debitering för tolkningen sker enligt gällande avtal.

Är det första gången du anlitar Linguacom? Gör så här:

  • Privatperson, ring kundtjänst på  08-410 963 00 och registrera dig som kund.
  • Företag, registrera dina uppgifter här.
  • Förmedlingsavgiften är 349 kronor exklusive moms.
  • Debitering för tolkningen sker enligt gällande avtal.