ID för tolk

Referenscase

Vi är redo när du behöver oss!

Vi är redo dygnet runt

Polisen ringer till Linguacom natten mot söndag. En person är misstänkt för ett allvarligt brott och
behöver en tolk omedelbart. Men polisen är inte säker på den misstänktes dialekt. Tolkförmedlaren
på Linguacom rådgör med polisen och förstår snart vilken dialekt den misstänkte talar. Inom några
minuter får polisen kontakt med en telefontolk med rätt kompetens.

Vi tolkar i känsliga ärenden

Socialtjänsten behöver en tolk för ett samtal med ett barn. Tolkförmedlaren ger uppdraget till en tolk
med specifik utbildning i samtal med barn. Tolken har även många års erfarenhet av att samarbeta
med socialtjänsten och är bekant med terminologin som krävs.

Vi arbetar med hög säkerhet

En skola kontaktar oss via chatten på hemsidan och kommer snabbt i kontakt med en tolkförmedlare.
Vi får information om att skolan redan har anlitat en telefontolk via en annan tolkförmedling, men att
dynamiken i samtalet var svår. Tolkförmedlaren på Linguacom bokar en tolk som har ett videosamtal
med skolan. Innan dess verifierar tolken sig med mobilt bank-id via Linguacoms krypterade
videotjänst för kundens säkerhet.