ID för tolk

Teckenspråkstolkar

Behöver du en teckenspråkstolk, dövblindtolk eller skrivtolk? Linguacom har ett brett nätverk och professionella samarbetspartner som hittar rätt tolk för rätt tillfälle.

När du behöver en teckenspråkstolk öppnar Linguacom nätverket för att du snabbt ska komma i kontakt med rätt val av tolk.

  • Tolkarna har godkänd tolkutbildning
  • Majoriteten av tolkarna är auktoriserade av Kammarkollegiet.
  • Tolkarna följer riktlinjerna för yrkesetik och Kammarkollegiets god tolksed.

Ring eller mejla för rådgivning

Ring 08-410 963 00 eller skicka e-post. Linguacoms medarbetare i kundtjänst ger rådgivning för rätt val av tolk.