Översättningsbyrå i Stockholm - Linguacom - Auktoriserad tolk

Teckenspråkstolk

Behöver du en teckenspråkstolk, dövblindtolk eller skrivtolk? Linguacom har ett brett nätverk och professionella samarbetspartner som hittar rätt tolk för rätt tillfälle.

Teckenspråkstolkar

När du behöver en teckenspråkstolk öppnar Linguacom nätverket för att du snabbt ska komma i kontakt med rätt val av tolk.

  • Tolkarna har godkänd tolkutbildning
  • Majoriteten av tolkarna är auktoriserade av Kammarkollegiet.
  • Tolkarna följer riktlinjerna för yrkesetik och Kammarkollegiets god tolksed.

Ring eller mejla för rådgivning

Ring 010 178 36 15 eller skicka e-post, vi ger rådgivning för rätt val av tolk.

konferenstolk och telefontolk - auktoriserad tolk