ID för tolk

Teckentolkar

Vi kan genom vårt breda nätverk och professionella samarbetspartners erbjuda teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och skrivtolkar.

Samtliga tolkar har godkänd tolkutbildning, flertalet är auktoriserade av Kammarkollegiet. Samtliga tolkar följer riktlinjer för yrkesetik och Kammarkollegiets God tolksed.

Kontakta oss via mail eller telefon för rådgivning vid val av tolk.