ID för tolk

Telefontolkning

Ett telefonsamtal att ställa krav på

Våra telefontolkningar utförs alltid i enlighet med Kammarkollegiets tolketiska regler. Det betyder att tolken har tystnadsplikt och att tolkningen utförs i en avskild miljö – utan störningsmoment eller risk för att någon utomstående hör vad som sägs.

Läs mer om Kammarkollegiets tolketiska regler

Det finns fler fördelar med telefontolkning. En stor fördel är att utbudet av tolkar blir större, eftersom vi då har tillgång till tolkar över hela landet och kan tillsätta oberoende av ort eller restid. Telefontolkning är också snällare mot miljön, något som vi på Linguacom värnar mycket om.

På Linguacom arbetar vi efter ledorden dialog, samarbete och kvalitet.
Det betyder att vi är lyhörda för kundernas åsikter.
Har du några synpunkter efter en telefontolkning?
Kontakta vår kundservice så återkopplar de till dig och tolken inom tre arbetsdagar.