Översättningsbyrå i Stockholm - Linguacom - Auktoriserad tolk

Tolkning

Vi vet att företag och myndigheter behöver tolkar för att kommunicera med kunder och klienter. Det är därför Linguacom förmedlar kontakt-, telefon-, konferens- och affärstolkar med högsta möjliga kompetens.

Listan på våra kunder är lång: Advokatbyråer och specialistsjukvård, domstol och polismyndighet, socialtjänst och skatteverket är kunder som anlitar Linguacom. Men även privatpersoner känner sig trygga med oss. Linguacoms erfarna tolkförmedlare möter varje kunds enskilda behov, och gör det noggrant och flexibelt. 

Tolkar med kompetens

Vi är noga med att tolkarna på Linguacom har högsta möjliga kompetens.

  • Tolkarna arbetar i enlighet med Kammarkollegiets god tolksed 
  • Samtliga tolkar har tystnadsplikt.
  • I ärenden som rör rätts- och patientsäkerhet prioriterar vi auktoriserade rätts- och sjukvårdstolkar.
  • Är du i behov av simultantolkning gör vi vårt bästa för att ordna det.

Öppet dygnet runt, året om

  • Är du avtalskund? Boka här.
  • Har du inget avtal? Boka på telefon 010 178 36 15 eller skicka ett mejl till kundtjänst.
  • Boka tolk online!
konferenstolk och telefontolk - auktoriserad tolk