ID för tolk

Tolkutbildning

Linguacom erbjuder utbildning för personer som saknar tolkutbildning eller som vill förnya/fördjupa sin kunskap som tolk. Utbildningen kan göras på plats i vår utbildningslokal eller på distans via Skype/Teams.

Utbildningen varvar teori, självstudier och rollspel. Utbildningen leds av en erfaren tolk och utbildningsledare som med hjälp av sin egen erfarenhet och obligatoriska teoretiska kunskaper så som juridik, tolketik m.m. gör kursdeltagaren redo för arbetet som tolk. Linguacoms tolkutbildning omfattar 30 st timmar.

Kursmoment

  • Tolketik
  • Tolkteknik
  • Terminologi för tolkar: sjukvård, juridik samt för försäkrings- och arbetsmarknadstolkning
  • God tolksed
  • Konflikthantering och problemlösning

Utbildningen avslutas med att kursdeltagaren får ett utbildningsbevis samt blir registrerad som tolk hos Linguacom.

Om du är intresserad och vill få mera information skicka oss ett mail på utbildning@linguacom.se