ID för tolk

Tolkutbildningar

Linguacom erbjuder utbildningar för personer som saknar tolkutbildning eller som vill förnya/fördjupa sin kunskap som tolk. Utbildningarna kan göras på plats i vår utbildningslokal eller på distans via Skype/Teams.

Skicka ett mail till utbildning@linguacom.se om du vill få mera information eller anmäla dig till nästa kursstart.

Tolk - Grundutbildning

Utbildningen varvar teori, självstudier och rollspel. Utbildningen leds av en erfaren tolk och utbildningsledare som med hjälp av sin egen erfarenhet och obligatoriska teoretiska kunskaper så som juridik, tolketik m.m. gör kursdeltagaren redo för arbetet som profesionell tolk. Linguacoms tolkutbildning omfattar 30 lektionstimmar.

Kursmoment:

  • Tolketik och juridik för tolkar
  • Tolkteknik
  • Terminologi och språkfärdighet svenska i tolkning
  • God tolksed
  • Konflikthantering och problemlösning

Utbildningen avslutas med att kursdeltagaren får ett utbildningsbevis samt blir registrerad som tolk hos Linguacom.

Pris platsutbildning: 4 000 kronor inkl. moms

Pris distansutbildning: 3 000 kronor inkl. moms

Tolk - Fördjupningskurs

Utbildningen passar för dig som redan har en grundutbildning som tolk och vill förnya dina kunskaper och uppdatera dig kring t.ex. regelverk som kan förändrats sedan du avslutade din utbildning. Kursen lämpar sig oavsett om du är verksam som distans eller kontakttolk.

Under utbildningen kommer du som deltagare att få en reviderad genomgång av nedanstående kursmoment. Utbildningen avslutas med att du får ett utbildningsbevis från Linguacom.

Utbildningen är en heldag på plats hos Linguacom eller via Skype.

  • Lagar, regler och tolketik
  • Utökad terminologi inom juridik, försäkringstolkning, tolkning inom arbetsmarknad och sjukvård
  • Rollspel
  • Distanstolkning (Telefon och video)

Pris platsutbildning: 2 000 kronor inkl. moms