ID för tolk

Utbildningar för tolkar

Arbetet som tolk är både spännande och viktigt. Men det är också viktigt att hålla sig uppdaterad. Linguacom erbjuder därför en fördjupningskurs för redan verksamma tolkar och en grundkurs för dig som saknar tolkutbildning. Nyfiken? Läs mer!

Linguacom har utbildningar för dig som saknar tolkutbildning. Vi har även utbildningar om du vill förnya eller fördjupa din kunskap som tolk. Utbildningarna sker på plats i Linguacoms utbildningslokal. Vi har även distansutbildningar via Skype eller Teams.

Grundutbildning till tolk

I utbildningen varvar vi teori, självstudier och rollspel. Kursen leds av en erfaren tolk och utbildningsledare, som med hjälp av sin egen erfarenhet och kunskap gör dig som kursdeltagare redo för arbetet som professionell tolk. Våra utbildningsledare har de obligatoriska teoretiska kunskaperna i juridik, tolketik med mera.

Tolkutbildningen omfattar 30 lektionstimmar.

Kursmoment

 • Tolketik och tolkningsteknik
 • Terminologi: sjukvård, juridik, kriminalvård, samt försäkrings- arbetsmarknadstolkning
 • God tolksed
 • Konflikthantering och problemlösning

Efter godkänd utbildning får kursdeltagaren ett utbildningsbevis samt blir registrerad som tolk på Linguacom.

Anmäl dig här

Skicka ett mejl för att få mer information, eller för att anmäla dig till nästa kursstart.

Fördjupningskurs för tolkar

Utbildningen passar dig som redan har en grundutbildning som tolk men som vill förnya dina kunskaper och uppdatera dig om exempelvis regelverk. De kan ha förändrats sedan du avslutade din utbildning. Kursen lämpar sig för verksamma distans- och kontakttolkar. Det här är en heldagsutbildning i Linguacoms lokaler eller på distans via Skype.

Under utbildningen får du som deltagare en reviderad genomgång av följande kursmoment.

 • Lagar, regler och tolketik
 • Utökad terminologi inom juridik, försäkringstolkning, tolkning inom arbetsmarknad och sjukvård
 • Rollspel
 • Distanstolkning via telefon och videosamtal

När heldagsutbildningen är avslutad får kursdeltagaren utbildningsbevis från Linguacom.

Anmäl dig här

Skicka ett mejl för att få mer information, eller för att anmäla dig till nästa kursstart.

Fördjupningskurs - HBTQ-certifierad tolk

Du kommer få insikt i allt från HBTQ-relaterade frågor på arbetsplatsen till Hetrosexualitet som norm. Teoretiska lektioner varvas med praktiska övningar som rollspel, grupparbeten och arbeten med autentiska case.

Vår certifierade kursledare Olga Öhgren håller i den här fördjupande kursen för dig som arbetar som tolk idag, men vill spetsa till ditt CV med en kurs i HBTQ-anpassad tolkning.

Kursen innehåller bl a:

 • Genusfrågor i Sverige och övriga länder
 • HBTQ-kompetens och bemötande
 • Diskrimineringslagstiftningen
 • Arbete med autentiska case
 • Rollspel
 • RFSU/RFSL ord och begrepp

Anmäl dig här

Skicka ett mejl för att få mer information, eller för att anmäla dig till nästa kursstart.

När utbildningen är avslutad får du ett utbildningsbevis från Linguacom.

Fördjupningskurs - Tolkning inom socialtjänsten

Med vår heldagskurs i tolkning för socialtjänsten kan du komplettera dina kunskaper med en kompetens som är högt efterfrågad och utgör en viktig roll för myndigheterna.

Kursen är till för dig som redan är verksam som tolk men vill fördjupa dina kunskaper om tolkning inom socialtjänsten. Vi gör en djupdykning i socialtjänstens viktiga roll och dess ansvar, skyldigheter och befogenheter i samhället. Kursen innehåller en genomgång av adekvat terminologi och information om socialtjänstens olika områden så som t ex familjerätt, LVU och ekonomiskt bistånd. Vi berör även den samarbete socialtjänsten har med andra myndigheter.

Kursen ger dig en inblick i:

 • Terminologi inom socialtjänsten
 • Familjerätt
 • Ekonomiskt bistånd
 • Lagen om vård av unga (LVU)
 • Socialtjänstens roll och ansvar
 • RFSU/RFSL ord och begrepp

Anmäl dig här

Skicka ett mejl för att få mer information, eller för att anmäla dig till nästa kursstart.

När utbildningen är avslutad får du ett utbildningsbevis från Linguacom.