Översättningsbyrå i Stockholm - Linguacom - Auktoriserad tolk

Våra olika tolkar

Hur ser dina önskemål ut när du väljer tolk? På Linguacom är vi lyhörda. Vi hjälper dig att hitta rätt tolk för rätt uppdrag. Läs mer!

Våra tolkningstjänster

Expresstolk

Behöver du tolktjänster med kort varsel? Den nya tjänsten ExpressTolk garanterar en telefontolk med rätt kompetens inom en timme.

Telefontolk

Telefontolkning är ett smidigt, säkert och grönt val. Telefontolkarna på Linguacom har tystnadsplikt och arbetar i enlighet med Kammarkollegiets tolketiska regler.

Teckenspråkstolkar

Behöver du en teckenspråkstolk, dövblindtolk eller skrivtolk? Linguacom översättningsbyrå har ett brett nätverk och professionella samarbetspartner som hittar rätt tolk för rätt tillfälle.

Kontakttolkar

Du behöver en tolk i domstol, under en hel dag eller mellan två parter i ett samtal. Kontakttolken sköter kommunikation på plats.

Konferenstolk

Du planerar en konferens och behöver tolkar. Vi ordnar konferenstolkar till ert möte. På Linguacom arbetar vi efter ledorden dialog, samarbete och kvalitet.

Videotolk

Välj tolkning via videosamtal. Tjänsten är anpassad för samtal på distans – även de komplexa. Tolken identifierar sig med mobiltID vilket skapar säkra samtal.

Vi har auktoriserade tolkar

När du söker efter en tolk hos Linguacom, kan du vara säker på att vi lyssnar noga. Det kan visa sig att du har helt andra önskemål än de vi normalt sett prioriterar. Men våga fråga! Vi ser till att ordna den tolk du önskar. I vårt team har vi både tolkar med grundläggande tolkutbildning och auktoriserade tolkar. Att en tolk är auktoriserad innebär att de har slutfört ett kvalificerat yrkesprov som bekräftar deras kompetens och professionalitet som tolk. 

Så här prioriterar vi vanligtvis

  1. Auktoriserad tolk med specialistkompetens inom exempelvis rättstolkning och sjukvårdstolkning.
  2. Auktoriserad tolk.
  3. Tolk med grundläggande tolkutbildning.

Alla tolkar på Linguacom har klarat Tolkservicerådets kunskaps- och lämplighetstest.

Vill du boka auktoriserad tolk online? Gör så här

  • Kundtjänst hjälper dig att hitta rätt tolk för rätt uppdrag. Ring 010 178 36 15 eller skicka e-post
Vi erbjuder auktoriserad tolk, telefontolk och konferenstolk på vår översättningsbyrå