ID för tolk

Våra tolkar

Den bästa tolken för dig.

Ditt önskemål om tolk är den viktigaste vägledningen för oss. I övrigt prioriterar vi enligt följande ordning:

1. Auktoriserade tolkar med specialistkompetens inom exempelvis rättstolkning och sjukvårdstolkning
2. Auktoriserade tolkar
3. Tolkar som har genomfört grundläggande tolkutbildning

Alla våra tolkar har genomgått Tolkservicerådets kunskaps- och lämplighetstest.

Läs mer om Tolkservicerådets tester

På Linguacom arbetar vi efter ledorden dialog, samarbete och kvalitet.
Det betyder att vi är lyhörda för kundernas önskemål om exempelvis person och kön.
Har du några speciella önskemål på din tolk?
Kontakta vår kundservice så hjälper de dig att hitta rätt tolk för just ditt uppdrag!