ID för tolk

Översättningsbyrå

Kvalitetssäkrade översättningar

I vårt globala nätverk finns över 2 000 översättare kopplade till vår översättningsbyrå. Tillsammans har vi kapacitéten att översätta en mängd olika typer av dokument och texter.

Som översättningsbyrå översätter vi bland annat:

  • sjukvårdsjournaler
  • rådgivningsmallar
  • enkäter
  • kallelser
  • juridiska dokument
  • diverse certifikat och bevis
  • marknadsmaterial och kampanjer

Vi översätter på över 284 olika språk och dialekter, och vi kan ta emot nästan alla elektroniska format.

Vi översätter även ljud- och videofiler samt transkriberar texter.

Översättningsbyrå med säkerhet och trygghet i fokus

Våra översättare och translatorer arbetar i enlighet med Kammarkollegiets God Translatorssed och translatorsföreskrifter. Vi hanterar allt material enligt fastslagna rutiner för säkerhet och sekretess.

Vi värnar om den personliga kontakten och arbetar alltid efter att kunna tillgodose uppdragsgivarens önskemål och krav.

Linguacom erbjuder följande översättningstjänster

Bestyrkta översättningar:

Översättningen blir här utförd av en auktoriserad translator som stämplar den översatta texten och intygar att den stämmer överens med originaltexten.

Fack översättningar:

Översättningar gjorda av en professionell och utbildad översättare ofta med specialkompetens inom t.ex. områdena nedan:

Översättning av juridiska texter

Vi på Linguacom har stor erfarenhet som översättningsbyrå av att översätta juridiska texter. Vi har sedan start hjälpt ett stort antal advokatbyråer, banker, juridiska avdelningar och försäkringsbolag och privatpersoner med lagtexter, avtal, domar, överklaganden, intyg och försäkringar.

Vi har kvalificerade översättare inom respektive rättsområde som är vana att hantera den ofta komplexa terminologin. Flertalet översättare via vår översättningsbyrå har dessutom ytterligare kompetens inom juridik samt en erfarenhet om landets rättssystem och myndigheter.

Denna typ av uppdrag utförs oftast av en auktoriserad translator (skyddad yrkestitel) på vår översättningsbyrå. En auktoriserad translator måste genomgå och klara ett komplicerat prov anordnat av Kammarkollegiet. Utöver provet genomförs en redbarhetskontroll varefter översättaren erhåller sin auktorisation som translator. En auktoriserad translator har en lagstadgad tystnadsplikt.

Vi hjälper även till med att auktorisera en översättning, förse den med apostille eller bestyrka den genom Notarius publicus. Vi säkerställer även att dokumentet grafiskt bibehåller sin struktur. Som översättningsbyrå har vi verkat länge i språkbranschen och har ett renommé om att hålla en hög servicegrad och att alltid leverera översättningarna i tid.

Medicinska texter

Vi översätter återkommande webbtexter, bipacksedar, labbrapporter, presentationsmaterial och analyser. Vi har ett stort antal översättare som är specialiserade medicinöversättare.

Ekonomiöversättningar

Vi har under många år utfört ekonomiöversättningar inom områdena finans och revision. Vi på översättningsbyrån hjälper dig med att översätta er årsredovisning, årsrapport, bokslut och budget. Alla våra facköversättare inom ekonomi har både erfarenhet och kompetens inom ekonomi och ofta en omfattande ekonomisk utbildning.

Översättning av IT-texter & webbsidor

Vi översätter allt från programvaror, riktlinjer, dokumentation till appar, manualer och webbsidor. Genom åren har vi översatt texter inom flera IT-områden och har flertalet översättare på vår översättningsbyrå med stor erfarenhet av att hitta de rätta orden för just din bransch.

Språkgranskning och korrekturläsning

Vi hjälper även företag och privatpersoner med texter som du misstänker innehåller fel eller brister. Vi formulerar om, korrigerar och uppdaterar. Vi arbetar aktivt med att anpassa texten till målgruppen och den kontext som den ska användas i.

Transkribering

Transkribering betyder omvandlingen av ljud till text. Har du inspelningar (t.ex. intervjuer) som du behöver skriva ner på papper, kan vår översättningsbyrå stå för transkriptionen av den. Linguacom arbetar med Termlistor med godkända termer som ditt varumärke, liksom riktlinjer som säkerställer ett konsekvent språk.

Vi transkriberar alla vanliga ljud- och videoformat och levererar transkriptionen till det format som du föredrar. Tack vare vår långa erfarenhet i branschen och våra goda relationer med vår översättare hjälper vi till med transkription av praktiskt taget alla språk. Och behöver du sedan hjälp med en översättning så bistår vi även med detta.

Vill du veta mer om vår översättningsbyrå?

Om du har frågor kring översättningar och/eller vill göra en beställning så når du våra översättningsförmedlare via mail på oversattning@linguacom.se eller på telefon 08-410 96 300.