Översättningsbyrå i Stockholm - Linguacom - Auktoriserad tolk

Översättningsbyrå

Linguacoms översättningsbyrå har ett brett nätverk av översättare som behärskar över 250 språk och dialekter. 

Bestyrkta översättningar

Facköversättningar

Språkgranskning och korrekturläsning

Transkribering

Översättningsbyrå

Ingen vet hur många språk som talas i världen. Men man brukar räkna med 6 000 till 7 000 språk. På Linguacoms översättningsbyrå hanterar vi inte fullt så många språk – men fler än 250 språk och dialekter. Det kan vi göra eftersom vi har ett globalt nätverk på runt 2 000 översättare och translatorer.

Säkert och tryggt

Linguacoms översättningsbyrå har verkat länge i språkbranschen. När du anlitar oss kan du känna dig trygg och säker med att arbetet blir utfört enligt dina behov och önskemål.

  • Vi arbetar i enlighet med Kammarkollegiets god translatorssed och translatorsföreskrifter.
  • Vi hanterar ditt material enligt fastslagna rutiner för säkerhet och sekretess.
  • På vår översättningsbyrå finns auktoriserade translatorer. Det är en skyddad yrkestitel och för att få auktorisation måste översättaren först klara ett kvalificerat prov som ordnas av Kammarkollegiet. Översättaren går även igenom en redbarhetskontroll. När testerna är godkända får översättaren sin auktorisation som translator. En auktoriserad translator har lagstadgad tystnadsplikt.
Boka telefontolk online - Översättningsbyrå Stockholm Linguacom
Översättningsbyrå i Stockholm - Konferenstolk & telefontolk

Vill du få rådgivning eller beställa översättning? Så här gör du

Ring kundservice på 010 178 36 15  eller skicka e-post till info@linguacom.se. Översättningsförmedlarna på Linguacom hjälper dig vidare. Om du har särskilda önskemål och krav på din översättning ser vi till att de blir tillgodosedda. Vi tar emot i stort sett alla elektroniska format.

Vill du veta mer? Här får du veta allt om Linguacoms översättningstjänster

På Linguacoms översättningsbyrå har vi kunskap och kapacitet att översätta dokument och text av olika karaktär. Vi översätter allt från sjukvårdsjournaler, rådgivningsmallar och enkäter till kallelser och juridiska dokument. På listan av översättningar har vi också certifikat och bevis, marknadsmaterial och kampanjer. Vi översätter dessutom ljud- och videofiler samt transkriberar texter.

Vår översättningsbyrå har lång erfarenhet och hjälper dig att med olika sorters översättningar. 

När du behöver en auktoriserad translator som översätter texten, stämplar den och intygar att den stämmer överens med originaltexten.

En facköversättning görs av översättare som ofta har specialkompetens. Linguacoms facköversättare har erfarenhet inom en rad områden. Läs vidare för att hitta det du söker.

Juridiska texter

Advokatbyråer, banker, juridiska avdelningar, försäkringsbolag och privatpersoner anlitar Linguacom för översättningar av lagtexter, avtal, domar, överklaganden, intyg och försäkringar. Översättarna på Linguacom är kvalificerade inom respektive rättsområde och hanterar den ofta komplexa terminologin. Många översättare har utökad kompetens inom juridik samt erfarenhet om det aktuella landets rättssystem och myndigheter.

Det är oftast en auktoriserad translator som gör översättningen. En auktoriserad translator har lagstadgad tystnadsplikt. Linguacoms översättningsbyrå hjälper till att auktorisera din översättning, förse den med apostille eller bestyrka den genom Notarius publicus. Vi säkerställer att dokumentet behåller sin grafiska struktur.

Medicinska texter

Ett stort antal facköversättare är specialiserade medicinöversättare. Vi översätter webbtexter, bipacksedar, labbrapporter, presentationsmaterial och analyser.

Ekonomi och finans

Alla facköversättare inom området ekonomi har erfarenhet, kompetens och ofta en omfattande ekonomisk utbildning. Vi gör översättningar inom områdena finans och revision, årsredovisningar, årsrapporter, bokslut och budget.

IT-texter och webbsidor

Behöver du översättning av programvaror, riktlinjer, dokumentation till appar, manualer eller webbsidor? Översättarna har erfarenheten att hitta de rätta orden för just din bransch.

Anar du att texten innehåller fel eller brister? Vi formulerar om, korrigerar och uppdaterar. Vi ser till att texten är anpassad till målgrupp och kontext.

Har du inspelningar som du behöver få nedskrivna? Linguacoms översättningsbyrå hanterar transkriptioner, det vill säga omvandling av ljud till text. Vi arbetar med termlistor och riktlinjer och säkerställer att språket är konsekvent. Översättarna gör transkription av praktiskt taget alla språk. Behöver du översättning tar vi hand om den.

Vi transkriberar alla vanliga ljud- och videoformat och levererar transkriptionen i det format du föredrar.

Linguacom översättningsbyrå med auktoriserad tolk - 10

Vill du veta mer om vår översättningsbyrå?

Om du har frågor, behöver rådgivning eller vill beställa översättning – ring vår översättningsbyrå 010 178 36 15 och tala med en översättningsförmedlare eller skicka e-post till