ID för tolk

Tolkning

Både företag och myndigheter behöver ibland hjälp av tolkar för att kunna kommunicera med sina kunder och klienter. På Linguacom förmedlar vi kontakt-, telefon-, konferens- och affärstolkar med högsta möjliga kompetens.

Vi prioriterar auktoriserade tolkar och för att trygga rätts- och patientsäkerhet erbjuder vi dessutom auktoriserade rätts- och sjukvårdstolkar. I vissa fall kan vi också ordna med simultantolkning.

Tolkförmedlarna på Linguacom har lång erfarenhet av att möta våra kunders individuella behov med noggrannhet och flexibilitet. Bland våra kunder finns advokatbyråer, specialistsjukvård, domstolar, polismyndigheten, socialtjänsten, skatteverket m.fl.

Alla våra tolkar arbetar under tystnadsplikt och i enlighet med Kammarkollegiets God Tolksed.

Linguacom är öppet dygnet runt, året om.

Avtalskunder kan boka online. Om du ännu inte har avtal - boka på telefon 08-410 96 300 eller på kundservice@linguacom.se

Välkommen med din beställning!