ID för tolk

Videotolk

Nu erbjuder Linguacom en säker videotolkstjänst som passar dig som behöver en tolk för mer komplexa samtal på distans.

För oss är detta är ett steg i utvecklingen mot att utnyttja tolkarnas tid till fullo samt minimera dess klimatpåverkan med bibehållen närvaro för dina viktigare möten där en telefontolk kanske inte räcker till.

För Linguacom är säkerhet i samband med tolkningar viktigt. När du bokar tjänsten videotolk kommer den tolk som tillsätts på uppdraget innan tolkningen att identifiera sig via mobilt bankID. Linguacoms videotolktjänst bygger på Skype så det är enkelt för beställaren att ansluta till tolkningen. Tjänsten är utformad så att samtlig historik från videosamtalet raderas efter uppdraget.

För mera information och bokning kontakta vår kundservice via e-post kundservice@linguacom.se eller telefon 08-410 96 300.