ID för tolk

Konferenstolk

Att förstå på konferensen

Konferenstolkningar kräver alltid särskild kompetens hos tolken – och i många fall även särskild teknisk utrustning. Därför samarbetar vi i första hand med International Association of Conference Interpreters (AIIC), men vi har också ett stort eget nätverk av kvalificerade konferenstolkar. Det viktiga är att hitta rätt tolk till rätt kund och tillfälle!

Några tips för en lyckad konferenstolkning

  • Om tolkningen ska ske simultant är det viktigt att boka två–tre tolkar som kan lösa av varandra
  • Om tolkningen ska pågå längre än tre timmar, medför särskilda svårigheter eller innehåller flera passiva språk behövs vanligen fler än tre tolkar
  • Se till att ge oss och tolken så mycket information om din konferens som möjligt – det höjer kvaliteten på tolkningen ytterligare några snäpp

Konferenstolkningar faktureras vanligtvis per dag. För väldigt korta uppdrag kan dagsarvodet reduceras.För konsekutiva affärstolkningar räcker det oftast med en tolk.

På Linguacom arbetar vi efter ledorden dialog, samarbete och kvalitet. Det betyder att vi anpassar våra konferens- och affärstolkningar efter dina behov. Behöver du hjälp med att hitta ett upplägg som passar er? Kontakta vår kundservice så skräddarsyr vi en lösning som du garanterat kommer att bli nöjda med!